มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5013,17933,8636,3400,9286,8549,21405,20807,22551,8509,8614,24393,8611,8575,22336,3588,10026,21460 Array ( [0] => 5013 [1] => 17933 [2] => 8636 [3] => 3400 [4] => 9286 [5] => 8549 [6] => 21405 [7] => 20807 [8] => 22551 [9] => 8509 [10] => 8614 [11] => 24393 [12] => 8611 [13] => 8575 [14] => 22336 [15] => 3588 [16] => 10026 [17] => 21460 )