มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6846,20848,4684,8606,4294,20152,7070,8550,4993,3404,22336,20811,8637,13101,3923,11420,21456,6850 Array ( [0] => 6846 [1] => 20848 [2] => 4684 [3] => 8606 [4] => 4294 [5] => 20152 [6] => 7070 [7] => 8550 [8] => 4993 [9] => 3404 [10] => 22336 [11] => 20811 [12] => 8637 [13] => 13101 [14] => 3923 [15] => 11420 [16] => 21456 [17] => 6850 )