มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9248,3961,4112,22446,22336,20050,8635,10295,4105,23951,13049,3400,21441,3097,8970,22077,9262,6173 Array ( [0] => 9248 [1] => 3961 [2] => 4112 [3] => 22446 [4] => 22336 [5] => 20050 [6] => 8635 [7] => 10295 [8] => 4105 [9] => 23951 [10] => 13049 [11] => 3400 [12] => 21441 [13] => 3097 [14] => 8970 [15] => 22077 [16] => 9262 [17] => 6173 )