มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4112,7472,3088,12997,3411,15579,20061,21460,5057,17516,4991,8549,24105,4989,9229,22994,13243,4995 Array ( [0] => 4112 [1] => 7472 [2] => 3088 [3] => 12997 [4] => 3411 [5] => 15579 [6] => 20061 [7] => 21460 [8] => 5057 [9] => 17516 [10] => 4991 [11] => 8549 [12] => 24105 [13] => 4989 [14] => 9229 [15] => 22994 [16] => 13243 [17] => 4995 )