มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11521' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22551,984,11519,9283,8550,10747,20845,22445,9236,8627,8638,14667,21397,8861,5694,3857,10298,9262 Array ( [0] => 22551 [1] => 984 [2] => 11519 [3] => 9283 [4] => 8550 [5] => 10747 [6] => 20845 [7] => 22445 [8] => 9236 [9] => 8627 [10] => 8638 [11] => 14667 [12] => 21397 [13] => 8861 [14] => 5694 [15] => 3857 [16] => 10298 [17] => 9262 )