มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11520' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7117,11761,3684,5418,5597,1316,3074,5598,9486,4093,2969,20678,3122,9117,5199,1948,22450,5271 Array ( [0] => 7117 [1] => 11761 [2] => 3684 [3] => 5418 [4] => 5597 [5] => 1316 [6] => 3074 [7] => 5598 [8] => 9486 [9] => 4093 [10] => 2969 [11] => 20678 [12] => 3122 [13] => 9117 [14] => 5199 [15] => 1948 [16] => 22450 [17] => 5271 )