มีสินค้า

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11520' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3074,11761,22453,5271,4276,9487,10019,22450,9486,5598,17031,4333,20678,9119,12295,10882,5199,7117 Array ( [0] => 3074 [1] => 11761 [2] => 22453 [3] => 5271 [4] => 4276 [5] => 9487 [6] => 10019 [7] => 22450 [8] => 9486 [9] => 5598 [10] => 17031 [11] => 4333 [12] => 20678 [13] => 9119 [14] => 12295 [15] => 10882 [16] => 5199 [17] => 7117 )