สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11515' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1503,8320,11426,22539,19561,8315,8316,6130,8318,22540,18076,6462,8323,22541,6458,11425,9370,19299 Array ( [0] => 1503 [1] => 8320 [2] => 11426 [3] => 22539 [4] => 19561 [5] => 8315 [6] => 8316 [7] => 6130 [8] => 8318 [9] => 22540 [10] => 18076 [11] => 6462 [12] => 8323 [13] => 22541 [14] => 6458 [15] => 11425 [16] => 9370 [17] => 19299 )