สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11515' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21022,11425,8323,8322,6458,8313,8320,8312,8317,8324,8314,8319,22541,22538,19560,8318,19088,12991 Array ( [0] => 21022 [1] => 11425 [2] => 8323 [3] => 8322 [4] => 6458 [5] => 8313 [6] => 8320 [7] => 8312 [8] => 8317 [9] => 8324 [10] => 8314 [11] => 8319 [12] => 22541 [13] => 22538 [14] => 19560 [15] => 8318 [16] => 19088 [17] => 12991 )