สินค้าหมด

760 BAHT
1000 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1147' and ( pcharacter='22' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4669,1142,1139,4663,1143,4666,1337,4665,4667,4673,1146,4671,4670,4668,1138,4662,4674,1144 Array ( [0] => 4669 [1] => 1142 [2] => 1139 [3] => 4663 [4] => 1143 [5] => 4666 [6] => 1337 [7] => 4665 [8] => 4667 [9] => 4673 [10] => 1146 [11] => 4671 [12] => 4670 [13] => 4668 [14] => 1138 [15] => 4662 [16] => 4674 [17] => 1144 )