สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'11421' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19973,12775,6734,10304,22229,11422,23647,2369,9210,3080,9218,22228,23454,13637,10308,19972,1190,4779 Array ( [0] => 19973 [1] => 12775 [2] => 6734 [3] => 10304 [4] => 22229 [5] => 11422 [6] => 23647 [7] => 2369 [8] => 9210 [9] => 3080 [10] => 9218 [11] => 22228 [12] => 23454 [13] => 13637 [14] => 10308 [15] => 19972 [16] => 1190 [17] => 4779 )