สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
2000 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'11421' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1190,9219,19972,9210,9206,13637,22228,3080,19973,19142,11422,10306,10305,22229,10308,10312,9221,4779 Array ( [0] => 1190 [1] => 9219 [2] => 19972 [3] => 9210 [4] => 9206 [5] => 13637 [6] => 22228 [7] => 3080 [8] => 19973 [9] => 19142 [10] => 11422 [11] => 10306 [12] => 10305 [13] => 22229 [14] => 10308 [15] => 10312 [16] => 9221 [17] => 4779 )