สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'11421' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10305,9221,19142,2369,10308,3080,13637,23454,19972,6734,10304,9206,9218,19973,1190,11422,22229,10306 Array ( [0] => 10305 [1] => 9221 [2] => 19142 [3] => 2369 [4] => 10308 [5] => 3080 [6] => 13637 [7] => 23454 [8] => 19972 [9] => 6734 [10] => 10304 [11] => 9206 [12] => 9218 [13] => 19973 [14] => 1190 [15] => 11422 [16] => 22229 [17] => 10306 )