สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'11421' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10305,10304,9206,9210,6734,4779,10308,12775,3080,19972,19142,9218,9221,23647,2369,11422,22229,23649 Array ( [0] => 10305 [1] => 10304 [2] => 9206 [3] => 9210 [4] => 6734 [5] => 4779 [6] => 10308 [7] => 12775 [8] => 3080 [9] => 19972 [10] => 19142 [11] => 9218 [12] => 9221 [13] => 23647 [14] => 2369 [15] => 11422 [16] => 22229 [17] => 23649 )