สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11420' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9231,8640,9267,18708,8575,3948,10297,9282,22804,22438,10026,6855,5712,3399,8860,8863,9291,7070 Array ( [0] => 9231 [1] => 8640 [2] => 9267 [3] => 18708 [4] => 8575 [5] => 3948 [6] => 10297 [7] => 9282 [8] => 22804 [9] => 22438 [10] => 10026 [11] => 6855 [12] => 5712 [13] => 3399 [14] => 8860 [15] => 8863 [16] => 9291 [17] => 7070 )