สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11420' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19948,8860,4990,3402,11416,7364,10098,6850,9284,9952,13046,3925,8600,9247,10295,5713,21745,9163 Array ( [0] => 19948 [1] => 8860 [2] => 4990 [3] => 3402 [4] => 11416 [5] => 7364 [6] => 10098 [7] => 6850 [8] => 9284 [9] => 9952 [10] => 13046 [11] => 3925 [12] => 8600 [13] => 9247 [14] => 10295 [15] => 5713 [16] => 21745 [17] => 9163 )