สินค้าหมด

560 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11419' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19400,12893,1106,19370,24489,8469,12894,5518,1636,23490,23000,3581,3582,7843,1102,11584,10805,2367 Array ( [0] => 19400 [1] => 12893 [2] => 1106 [3] => 19370 [4] => 24489 [5] => 8469 [6] => 12894 [7] => 5518 [8] => 1636 [9] => 23490 [10] => 23000 [11] => 3581 [12] => 3582 [13] => 7843 [14] => 1102 [15] => 11584 [16] => 10805 [17] => 2367 )