มีสินค้า

320 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11416' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9229,10743,21745,9288,8635,9322,18702,23621,4291,20806,12234,4294,8307,8599,10301,7471,21209,4195 Array ( [0] => 9229 [1] => 10743 [2] => 21745 [3] => 9288 [4] => 8635 [5] => 9322 [6] => 18702 [7] => 23621 [8] => 4291 [9] => 20806 [10] => 12234 [11] => 4294 [12] => 8307 [13] => 8599 [14] => 10301 [15] => 7471 [16] => 21209 [17] => 4195 )