มีสินค้า

320 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11416' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22551,23068,20843,4337,13047,2048,4334,22875,22553,4299,11446,9283,8863,8550,4993,983,6854,22438 Array ( [0] => 22551 [1] => 23068 [2] => 20843 [3] => 4337 [4] => 13047 [5] => 2048 [6] => 4334 [7] => 22875 [8] => 22553 [9] => 4299 [10] => 11446 [11] => 9283 [12] => 8863 [13] => 8550 [14] => 4993 [15] => 983 [16] => 6854 [17] => 22438 )