มีสินค้า

700 BAHT
800 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1141' and ( pcharacter='22' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4669,1146,4664,4665,2050,1147,1143,4668,1140,4671,4660,3062,4667,1138,5001,4672,1139,4666 Array ( [0] => 4669 [1] => 1146 [2] => 4664 [3] => 4665 [4] => 2050 [5] => 1147 [6] => 1143 [7] => 4668 [8] => 1140 [9] => 4671 [10] => 4660 [11] => 3062 [12] => 4667 [13] => 1138 [14] => 5001 [15] => 4672 [16] => 1139 [17] => 4666 )