มีสินค้า

700 BAHT
800 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1141' and ( pcharacter='22' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4665,1142,4672,4666,4674,4660,4670,1140,5001,4662,4667,4663,4673,1337,1138,1143,1147,1876 Array ( [0] => 4665 [1] => 1142 [2] => 4672 [3] => 4666 [4] => 4674 [5] => 4660 [6] => 4670 [7] => 1140 [8] => 5001 [9] => 4662 [10] => 4667 [11] => 4663 [12] => 4673 [13] => 1337 [14] => 1138 [15] => 1143 [16] => 1147 [17] => 1876 )