สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

- A major piece of equipment in Reconguista in G, the G-Self's Space Pack joins the HG lineup!

- Space Pack's thrusters are independently movable.
- Features Core Fighter and a new rifle for the G-Self.
- UV reactive materials used for light-emitting part
- Included stand allows for dynamic aerial posing.

- Accessories: Space Pack, Core Fighter, Beam Rifle, Shield, Exhibition Base
Item Size/Weight : 29.9 x 19 x 5.8 cm / 218g

/
q select pid from dex_product where pid<>'1140' and ( pcharacter='22' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1144,1142,4671,3062,1138,23976,1143,4667,1139,1147,1146,4662,4674,4661,4668,4672,4670,4673 Array ( [0] => 1144 [1] => 1142 [2] => 4671 [3] => 3062 [4] => 1138 [5] => 23976 [6] => 1143 [7] => 4667 [8] => 1139 [9] => 1147 [10] => 1146 [11] => 4662 [12] => 4674 [13] => 4661 [14] => 4668 [15] => 4672 [16] => 4670 [17] => 4673 )