สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

- A major piece of equipment in Reconguista in G, the G-Self's Space Pack joins the HG lineup!

- Space Pack's thrusters are independently movable.
- Features Core Fighter and a new rifle for the G-Self.
- UV reactive materials used for light-emitting part
- Included stand allows for dynamic aerial posing.

- Accessories: Space Pack, Core Fighter, Beam Rifle, Shield, Exhibition Base
Item Size/Weight : 29.9 x 19 x 5.8 cm / 218g

/
q select pid from dex_product where pid<>'1140' and ( pcharacter='22' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4672,5001,1138,4669,2050,3062,1146,4661,4673,4664,4662,1141,4666,1876,1143,4663,4660,4665 Array ( [0] => 4672 [1] => 5001 [2] => 1138 [3] => 4669 [4] => 2050 [5] => 3062 [6] => 1146 [7] => 4661 [8] => 4673 [9] => 4664 [10] => 4662 [11] => 1141 [12] => 4666 [13] => 1876 [14] => 1143 [15] => 4663 [16] => 4660 [17] => 4665 )