สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1139' and ( pcharacter='22' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1337,1146,5001,4662,4667,4660,1142,4666,4670,4661,1141,4664,4671,4673,3062,4663,1876,4672 Array ( [0] => 1337 [1] => 1146 [2] => 5001 [3] => 4662 [4] => 4667 [5] => 4660 [6] => 1142 [7] => 4666 [8] => 4670 [9] => 4661 [10] => 1141 [11] => 4664 [12] => 4671 [13] => 4673 [14] => 3062 [15] => 4663 [16] => 1876 [17] => 4672 )