มีสินค้า

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1137' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1111,23529,1130,4724,11114,927,3055,21134,17675,6163,1631,4155,1640,4247,21202,18986,3407,1125 Array ( [0] => 1111 [1] => 23529 [2] => 1130 [3] => 4724 [4] => 11114 [5] => 927 [6] => 3055 [7] => 21134 [8] => 17675 [9] => 6163 [10] => 1631 [11] => 4155 [12] => 1640 [13] => 4247 [14] => 21202 [15] => 18986 [16] => 3407 [17] => 1125 )