มีสินค้า

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1137' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8160,4789,18986,1127,9591,1125,4994,1629,6164,1107,1112,4315,10014,10750,4328,13010,6539,10240 Array ( [0] => 8160 [1] => 4789 [2] => 18986 [3] => 1127 [4] => 9591 [5] => 1125 [6] => 4994 [7] => 1629 [8] => 6164 [9] => 1107 [10] => 1112 [11] => 4315 [12] => 10014 [13] => 10750 [14] => 4328 [15] => 13010 [16] => 6539 [17] => 10240 )