มีสินค้า

1,300 BAHT
1600 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1137' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9273,1118,4131,4155,10521,4574,18986,4196,6098,3060,1122,3407,9852,3096,1113,10240,21207,3059 Array ( [0] => 9273 [1] => 1118 [2] => 4131 [3] => 4155 [4] => 10521 [5] => 4574 [6] => 18986 [7] => 4196 [8] => 6098 [9] => 3060 [10] => 1122 [11] => 3407 [12] => 9852 [13] => 3096 [14] => 1113 [15] => 10240 [16] => 21207 [17] => 3059 )