สินค้าเหลือน้อย

760 BAHT
1000 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1133' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1110,1114,23529,1132,6098,4247,1135,3089,1120,1107,9518,4328,11516,1630,4196,1124,1130,8423 Array ( [0] => 1110 [1] => 1114 [2] => 23529 [3] => 1132 [4] => 6098 [5] => 4247 [6] => 1135 [7] => 3089 [8] => 1120 [9] => 1107 [10] => 9518 [11] => 4328 [12] => 11516 [13] => 1630 [14] => 4196 [15] => 1124 [16] => 1130 [17] => 8423 )