สินค้าเหลือน้อย

760 BAHT
1000 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1133' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17675,1117,21211,23529,21556,433,1112,10723,18986,1120,4724,22557,223,5085,4778,1115,22225,3057 Array ( [0] => 17675 [1] => 1117 [2] => 21211 [3] => 23529 [4] => 21556 [5] => 433 [6] => 1112 [7] => 10723 [8] => 18986 [9] => 1120 [10] => 4724 [11] => 22557 [12] => 223 [13] => 5085 [14] => 4778 [15] => 1115 [16] => 22225 [17] => 3057 )