สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1100 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1132' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,434,3059,10014,9273,1114,13010,6164,6943,4724,7245,3407,929,10719,21202,1115,3100,3058,4994 Array ( [0] => 434 [1] => 3059 [2] => 10014 [3] => 9273 [4] => 1114 [5] => 13010 [6] => 6164 [7] => 6943 [8] => 4724 [9] => 7245 [10] => 3407 [11] => 929 [12] => 10719 [13] => 21202 [14] => 1115 [15] => 3100 [16] => 3058 [17] => 4994 )