สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1100 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1132' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1111,10723,3055,2084,4196,433,9601,1629,1117,9272,3100,13010,8160,18648,4724,21211,10240,3057 Array ( [0] => 1111 [1] => 10723 [2] => 3055 [3] => 2084 [4] => 4196 [5] => 433 [6] => 9601 [7] => 1629 [8] => 1117 [9] => 9272 [10] => 3100 [11] => 13010 [12] => 8160 [13] => 18648 [14] => 4724 [15] => 21211 [16] => 10240 [17] => 3057 )