สินค้าเหลือน้อย

99 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11315' and ( pcharacter='235' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14239,11314,14241,14338,14243,19437,11313,14238,20927,14242 Array ( [0] => 14239 [1] => 11314 [2] => 14241 [3] => 14338 [4] => 14243 [5] => 19437 [6] => 11313 [7] => 14238 [8] => 20927 [9] => 14242 )