สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1131' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11516,3061,1134,11114,21134,10521,4574,4155,22557,929,3096,9591,434,23529,9070,9272,21202,1629 Array ( [0] => 11516 [1] => 3061 [2] => 1134 [3] => 11114 [4] => 21134 [5] => 10521 [6] => 4574 [7] => 4155 [8] => 22557 [9] => 929 [10] => 3096 [11] => 9591 [12] => 434 [13] => 23529 [14] => 9070 [15] => 9272 [16] => 21202 [17] => 1629 )