สินค้าหมด

GUNPLA

700 BAHT
900 BAHT

Plastic Kit scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'1130' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5058,1133,17388,4196,7245,1111,1136,1630,1120,2270,14704,10750,10520,1113,22226,3407,1132,3057 Array ( [0] => 5058 [1] => 1133 [2] => 17388 [3] => 4196 [4] => 7245 [5] => 1111 [6] => 1136 [7] => 1630 [8] => 1120 [9] => 2270 [10] => 14704 [11] => 10750 [12] => 10520 [13] => 1113 [14] => 22226 [15] => 3407 [16] => 1132 [17] => 3057 )