สินค้าหมด

GUNPLA

700 BAHT
900 BAHT

Plastic Kit scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'1130' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5056,6943,927,18986,4328,20062,9273,5085,3098,4724,6163,21211,6741,1108,3919,1136,6164,21202 Array ( [0] => 5056 [1] => 6943 [2] => 927 [3] => 18986 [4] => 4328 [5] => 20062 [6] => 9273 [7] => 5085 [8] => 3098 [9] => 4724 [10] => 6163 [11] => 21211 [12] => 6741 [13] => 1108 [14] => 3919 [15] => 1136 [16] => 6164 [17] => 21202 )