สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11299' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11294,11293,11947,11948,3091,11952,11291,11163,11297,11946,11943,11290,2310,11292,11944,11951,11301,2308 Array ( [0] => 11294 [1] => 11293 [2] => 11947 [3] => 11948 [4] => 3091 [5] => 11952 [6] => 11291 [7] => 11163 [8] => 11297 [9] => 11946 [10] => 11943 [11] => 11290 [12] => 2310 [13] => 11292 [14] => 11944 [15] => 11951 [16] => 11301 [17] => 2308 )