สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11299' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11952,11291,11293,11301,11951,3091,11298,2309,11297,2310,11945,11296,11163,11304,11950,21835,2308,11302 Array ( [0] => 11952 [1] => 11291 [2] => 11293 [3] => 11301 [4] => 11951 [5] => 3091 [6] => 11298 [7] => 2309 [8] => 11297 [9] => 2310 [10] => 11945 [11] => 11296 [12] => 11163 [13] => 11304 [14] => 11950 [15] => 21835 [16] => 2308 [17] => 11302 )