มีสินค้า

350 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11294' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18184,11945,11948,2307,11944,11163,11293,21835,11292,11303,11295,11304,11291,14356,11952,9616,11298,3091 Array ( [0] => 18184 [1] => 11945 [2] => 11948 [3] => 2307 [4] => 11944 [5] => 11163 [6] => 11293 [7] => 21835 [8] => 11292 [9] => 11303 [10] => 11295 [11] => 11304 [12] => 11291 [13] => 14356 [14] => 11952 [15] => 9616 [16] => 11298 [17] => 3091 )