มีสินค้า

350 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11294' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2310,21835,11949,11298,11296,15611,2307,11947,11950,11290,11163,11304,11302,2308,11164,11951,11303,11943 Array ( [0] => 2310 [1] => 21835 [2] => 11949 [3] => 11298 [4] => 11296 [5] => 15611 [6] => 2307 [7] => 11947 [8] => 11950 [9] => 11290 [10] => 11163 [11] => 11304 [12] => 11302 [13] => 2308 [14] => 11164 [15] => 11951 [16] => 11303 [17] => 11943 )