สินค้าหมด

650 BAHT
800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11291' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11162,11295,11951,2307,11300,11297,11293,11296,11292,15616,15611,11294,2308,11943,11948,224,11298,11303 Array ( [0] => 11162 [1] => 11295 [2] => 11951 [3] => 2307 [4] => 11300 [5] => 11297 [6] => 11293 [7] => 11296 [8] => 11292 [9] => 15616 [10] => 15611 [11] => 11294 [12] => 2308 [13] => 11943 [14] => 11948 [15] => 224 [16] => 11298 [17] => 11303 )