สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11291' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3091,14356,11303,2310,18184,11947,11292,2309,11164,11295,11294,11162,11949,11290,2307,11943,11296,11297 Array ( [0] => 3091 [1] => 14356 [2] => 11303 [3] => 2310 [4] => 18184 [5] => 11947 [6] => 11292 [7] => 2309 [8] => 11164 [9] => 11295 [10] => 11294 [11] => 11162 [12] => 11949 [13] => 11290 [14] => 2307 [15] => 11943 [16] => 11296 [17] => 11297 )