สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'1125' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1137,1113,6098,8133,10014,9273,1110,1639,13010,6741,1131,23529,1117,18986,4315,4327,928,12233 Array ( [0] => 1137 [1] => 1113 [2] => 6098 [3] => 8133 [4] => 10014 [5] => 9273 [6] => 1110 [7] => 1639 [8] => 13010 [9] => 6741 [10] => 1131 [11] => 23529 [12] => 1117 [13] => 18986 [14] => 4315 [15] => 4327 [16] => 928 [17] => 12233 )