พรีออเดอร์

.

2,350 BAHT
2750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11214' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22460,10024,5663,2672,10851,2245,24750,10025,10633,3656,1581,24219,9379,23550,22038,11235,1481,1466 Array ( [0] => 22460 [1] => 10024 [2] => 5663 [3] => 2672 [4] => 10851 [5] => 2245 [6] => 24750 [7] => 10025 [8] => 10633 [9] => 3656 [10] => 1581 [11] => 24219 [12] => 9379 [13] => 23550 [14] => 22038 [15] => 11235 [16] => 1481 [17] => 1466 )