พรีออเดอร์

.

2,350 BAHT
2750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11214' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6118,10997,5905,18439,5145,20910,16106,11198,17760,5912,21330,8570,6427,2848,21618,10855,7436,5617 Array ( [0] => 6118 [1] => 10997 [2] => 5905 [3] => 18439 [4] => 5145 [5] => 20910 [6] => 16106 [7] => 11198 [8] => 17760 [9] => 5912 [10] => 21330 [11] => 8570 [12] => 6427 [13] => 2848 [14] => 21618 [15] => 10855 [16] => 7436 [17] => 5617 )