พรีออเดอร์

.

2,350 BAHT
2750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11214' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6596,3358,11206,15777,22943,21698,7772,4701,9791,23582,12483,24469,10269,2756,6248,8097,2020,12471 Array ( [0] => 6596 [1] => 3358 [2] => 11206 [3] => 15777 [4] => 22943 [5] => 21698 [6] => 7772 [7] => 4701 [8] => 9791 [9] => 23582 [10] => 12483 [11] => 24469 [12] => 10269 [13] => 2756 [14] => 6248 [15] => 8097 [16] => 2020 [17] => 12471 )