พรีออเดอร์

.

3,000 BAHT
3550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11213' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18119,20995,13820,4053,14677,10695,10635,3037,24317,5697,4051,1495,21335,1209,3596,3527,4940,12605 Array ( [0] => 18119 [1] => 20995 [2] => 13820 [3] => 4053 [4] => 14677 [5] => 10695 [6] => 10635 [7] => 3037 [8] => 24317 [9] => 5697 [10] => 4051 [11] => 1495 [12] => 21335 [13] => 1209 [14] => 3596 [15] => 3527 [16] => 4940 [17] => 12605 )