พรีออเดอร์

.

3,000 BAHT
3550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'11213' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3193,25075,9249,9793,10424,20959,20354,18460,24733,14160,7900,3648,22065,6072,11174,12887,1746,17416 Array ( [0] => 3193 [1] => 25075 [2] => 9249 [3] => 9793 [4] => 10424 [5] => 20959 [6] => 20354 [7] => 18460 [8] => 24733 [9] => 14160 [10] => 7900 [11] => 3648 [12] => 22065 [13] => 6072 [14] => 11174 [15] => 12887 [16] => 1746 [17] => 17416 )