สินค้าเหลือน้อย

GUNPLA

650 BAHT
850 BAHT
add to cart

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1121' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1110,4328,433,3407,8133,20153,1135,3919,7245,1629,3059,21556,1122,3057,9273,1136,9269,1127 Array ( [0] => 1110 [1] => 4328 [2] => 433 [3] => 3407 [4] => 8133 [5] => 20153 [6] => 1135 [7] => 3919 [8] => 7245 [9] => 1629 [10] => 3059 [11] => 21556 [12] => 1122 [13] => 3057 [14] => 9273 [15] => 1136 [16] => 9269 [17] => 1127 )