พรีออเดอร์

.

1,200 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Double disc original soundtrack of "Liz to Aoi Tori (Movie)" brought by the staff from movie "Koe no Katachi" made by Kyoto Animation. All new music produced by Kensuke Ushio including many brass band songs, and an ending theme sung by a boy soprano group, Froebel Boy's Chorus.

q select pid from dex_product where pid<>'11206' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11202,6563,10786,7237,5499,24511,17386,10548,6225,24762,3883,2025,5689,21921,4184,4690,11767,24513 Array ( [0] => 11202 [1] => 6563 [2] => 10786 [3] => 7237 [4] => 5499 [5] => 24511 [6] => 17386 [7] => 10548 [8] => 6225 [9] => 24762 [10] => 3883 [11] => 2025 [12] => 5689 [13] => 21921 [14] => 4184 [15] => 4690 [16] => 11767 [17] => 24513 )