สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'11203' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20999,11631,21343,18223,1763,17022,19061,22410,1765,14444,14447,15544,1392,1389,17433,17432,1764,1395 Array ( [0] => 20999 [1] => 11631 [2] => 21343 [3] => 18223 [4] => 1763 [5] => 17022 [6] => 19061 [7] => 22410 [8] => 1765 [9] => 14444 [10] => 14447 [11] => 15544 [12] => 1392 [13] => 1389 [14] => 17433 [15] => 17432 [16] => 1764 [17] => 1395 )