สินค้าหมด

GUNPLA

650 BAHT
850 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1120' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4778,3919,8160,21134,2084,3089,1121,6741,9275,4155,9852,11114,5268,21556,1133,9273,5058,10521 Array ( [0] => 4778 [1] => 3919 [2] => 8160 [3] => 21134 [4] => 2084 [5] => 3089 [6] => 1121 [7] => 6741 [8] => 9275 [9] => 4155 [10] => 9852 [11] => 11114 [12] => 5268 [13] => 21556 [14] => 1133 [15] => 9273 [16] => 5058 [17] => 10521 )