สินค้าหมด

GUNPLA

650 BAHT
850 BAHT

Plastic Model Kit
Scale: 1/144

q select pid from dex_product where pid<>'1120' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6098,3100,17675,10520,929,7245,1135,4574,3919,223,1117,20153,1110,4328,1131,9070,3125,1137 Array ( [0] => 6098 [1] => 3100 [2] => 17675 [3] => 10520 [4] => 929 [5] => 7245 [6] => 1135 [7] => 4574 [8] => 3919 [9] => 223 [10] => 1117 [11] => 20153 [12] => 1110 [13] => 4328 [14] => 1131 [15] => 9070 [16] => 3125 [17] => 1137 )