มีสินค้า

250 BAHT
add to cart

เซ็ทเข็มกลัดจากฝีมือลายเส้นอ.คิโยเสะ อากาเมะที่แสนน่ารักในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 54 มม. มีให้สะสมทั้งหมด 11 แบบ
สินค้ามาเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.4 ซม. ความหนา 0.5 ซม. น้ำหนัก 15 กรัม

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

q select pid from dex_product where pid<>'11180' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9805,8065,21502,10955,12326,6092,11189,23219,11186,15604,10798,25070,8588,25118,6083,10401,12306,10178 Array ( [0] => 9805 [1] => 8065 [2] => 21502 [3] => 10955 [4] => 12326 [5] => 6092 [6] => 11189 [7] => 23219 [8] => 11186 [9] => 15604 [10] => 10798 [11] => 25070 [12] => 8588 [13] => 25118 [14] => 6083 [15] => 10401 [16] => 12306 [17] => 10178 )