สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11171' and ( pcharacter='186' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14783,5122,11037,24344 Array ( [0] => 14783 [1] => 5122 [2] => 11037 [3] => 24344 )