สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11170' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11496,11023,18676,24093,11021,8241,13045,18679,18673,19502,9325,10230,11036,8466,8467,11031,14755,11038 Array ( [0] => 11496 [1] => 11023 [2] => 18676 [3] => 24093 [4] => 11021 [5] => 8241 [6] => 13045 [7] => 18679 [8] => 18673 [9] => 19502 [10] => 9325 [11] => 10230 [12] => 11036 [13] => 8466 [14] => 8467 [15] => 11031 [16] => 14755 [17] => 11038 )