สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11170' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19502,11036,13045,8433,11021,11031,14755,11027,18673,11496,18228,10230,8465,9325,18679,11023,11038,13044 Array ( [0] => 19502 [1] => 11036 [2] => 13045 [3] => 8433 [4] => 11021 [5] => 11031 [6] => 14755 [7] => 11027 [8] => 18673 [9] => 11496 [10] => 18228 [11] => 10230 [12] => 8465 [13] => 9325 [14] => 18679 [15] => 11023 [16] => 11038 [17] => 13044 )