สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11170' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18228,11038,8464,11021,10230,11023,14755,9325,11031,18673,8467,8465,11496,13045,8466,11036,18676,19502 Array ( [0] => 18228 [1] => 11038 [2] => 8464 [3] => 11021 [4] => 10230 [5] => 11023 [6] => 14755 [7] => 9325 [8] => 11031 [9] => 18673 [10] => 8467 [11] => 8465 [12] => 11496 [13] => 13045 [14] => 8466 [15] => 11036 [16] => 18676 [17] => 19502 )