สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11170' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8465,8241,18228,11023,11027,13045,18679,18676,11496,9325,19502,13044,14755,8433,10230,11038,11031,8464 Array ( [0] => 8465 [1] => 8241 [2] => 18228 [3] => 11023 [4] => 11027 [5] => 13045 [6] => 18679 [7] => 18676 [8] => 11496 [9] => 9325 [10] => 19502 [11] => 13044 [12] => 14755 [13] => 8433 [14] => 10230 [15] => 11038 [16] => 11031 [17] => 8464 )