สินค้าหมด

199 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11170' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19502,13044,9325,8464,11036,18673,10230,11496,8467,11023,24093,14755,13045,11031,11027,8241,18679,18676 Array ( [0] => 19502 [1] => 13044 [2] => 9325 [3] => 8464 [4] => 11036 [5] => 18673 [6] => 10230 [7] => 11496 [8] => 8467 [9] => 11023 [10] => 24093 [11] => 14755 [12] => 13045 [13] => 11031 [14] => 11027 [15] => 8241 [16] => 18679 [17] => 18676 )