สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11164' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,224,2309,11295,11950,11290,18184,11301,14356,11302,2307,11951,11297,11304,11945,2310,11946,11949,11944 Array ( [0] => 224 [1] => 2309 [2] => 11295 [3] => 11950 [4] => 11290 [5] => 18184 [6] => 11301 [7] => 14356 [8] => 11302 [9] => 2307 [10] => 11951 [11] => 11297 [12] => 11304 [13] => 11945 [14] => 2310 [15] => 11946 [16] => 11949 [17] => 11944 )