สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11164' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11301,2310,11946,9616,11303,11948,11296,14356,2307,11951,11949,18184,11162,224,11295,11947,15611,11300 Array ( [0] => 11301 [1] => 2310 [2] => 11946 [3] => 9616 [4] => 11303 [5] => 11948 [6] => 11296 [7] => 14356 [8] => 2307 [9] => 11951 [10] => 11949 [11] => 18184 [12] => 11162 [13] => 224 [14] => 11295 [15] => 11947 [16] => 15611 [17] => 11300 )