สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11163' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11294,11303,21835,11943,11162,3091,224,2307,11951,11295,11948,11304,9616,2309,11300,11302,11946,2308 Array ( [0] => 11294 [1] => 11303 [2] => 21835 [3] => 11943 [4] => 11162 [5] => 3091 [6] => 224 [7] => 2307 [8] => 11951 [9] => 11295 [10] => 11948 [11] => 11304 [12] => 9616 [13] => 2309 [14] => 11300 [15] => 11302 [16] => 11946 [17] => 2308 )