สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11163' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11295,11290,3091,11950,11299,11294,11292,11164,2307,11946,11302,21835,11162,11291,11298,11949,18184,11293 Array ( [0] => 11295 [1] => 11290 [2] => 3091 [3] => 11950 [4] => 11299 [5] => 11294 [6] => 11292 [7] => 11164 [8] => 2307 [9] => 11946 [10] => 11302 [11] => 21835 [12] => 11162 [13] => 11291 [14] => 11298 [15] => 11949 [16] => 18184 [17] => 11293 )