สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11162' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11951,11300,11952,2309,11945,15616,11303,11294,11291,11290,21835,11299,11947,15611,11946,11164,2310,11304 Array ( [0] => 11951 [1] => 11300 [2] => 11952 [3] => 2309 [4] => 11945 [5] => 15616 [6] => 11303 [7] => 11294 [8] => 11291 [9] => 11290 [10] => 21835 [11] => 11299 [12] => 11947 [13] => 15611 [14] => 11946 [15] => 11164 [16] => 2310 [17] => 11304 )