สินค้าหมด

900 BAHT

Size: H 200mm
Material: polyester, resin
Made in China

q select pid from dex_product where pid<>'11148' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11910,17756,9763,23700,17263,14541,11335,20071,10807,8265,11918,17743,17755,16287,17761,11075,17315,23924 Array ( [0] => 11910 [1] => 17756 [2] => 9763 [3] => 23700 [4] => 17263 [5] => 14541 [6] => 11335 [7] => 20071 [8] => 10807 [9] => 8265 [10] => 11918 [11] => 17743 [12] => 17755 [13] => 16287 [14] => 17761 [15] => 11075 [16] => 17315 [17] => 23924 )