สินค้าหมด

900 BAHT

Size: H 200mm
Material: polyester, resin
Made in China

q select pid from dex_product where pid<>'11148' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10904,11071,10820,24529,12830,17756,10813,8264,11068,24532,16318,10537,14536,9147,16287,13077,11145,9763 Array ( [0] => 10904 [1] => 11071 [2] => 10820 [3] => 24529 [4] => 12830 [5] => 17756 [6] => 10813 [7] => 8264 [8] => 11068 [9] => 24532 [10] => 16318 [11] => 10537 [12] => 14536 [13] => 9147 [14] => 16287 [15] => 13077 [16] => 11145 [17] => 9763 )