สินค้าหมด

900 BAHT

Size: H 200mm
Material: polyester, resin
Made in China

q select pid from dex_product where pid<>'11148' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11981,17757,19014,11908,3885,10808,11076,17261,17755,11070,10819,12166,11728,10447,17314,24533,23700,10900 Array ( [0] => 11981 [1] => 17757 [2] => 19014 [3] => 11908 [4] => 3885 [5] => 10808 [6] => 11076 [7] => 17261 [8] => 17755 [9] => 11070 [10] => 10819 [11] => 12166 [12] => 11728 [13] => 10447 [14] => 17314 [15] => 24533 [16] => 23700 [17] => 10900 )