สินค้าหมด

900 BAHT

Size: H 200mm
Material: polyester, resin
Made in China

q select pid from dex_product where pid<>'11148' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24538,24932,24537,14543,10816,17267,10447,17743,10806,11909,23696,20071,11430,17262,11981,24533,8288,16030 Array ( [0] => 24538 [1] => 24932 [2] => 24537 [3] => 14543 [4] => 10816 [5] => 17267 [6] => 10447 [7] => 17743 [8] => 10806 [9] => 11909 [10] => 23696 [11] => 20071 [12] => 11430 [13] => 17262 [14] => 11981 [15] => 24533 [16] => 8288 [17] => 16030 )