สินค้าหมด

900 BAHT

Size: H 200mm
Material: polyester, resin
Made in China

q select pid from dex_product where pid<>'11148' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14540,10820,22479,17257,10814,19640,10815,16318,14538,11918,24531,17757,11728,11068,19643,23696,23925,10447 Array ( [0] => 14540 [1] => 10820 [2] => 22479 [3] => 17257 [4] => 10814 [5] => 19640 [6] => 10815 [7] => 16318 [8] => 14538 [9] => 11918 [10] => 24531 [11] => 17757 [12] => 11728 [13] => 11068 [14] => 19643 [15] => 23696 [16] => 23925 [17] => 10447 )