สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
600 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'11116' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3589,5061,790,9672,1621,6004,4106,7477,4801,786,4798,4797,10017,9594,23059,5017,5976,4818 Array ( [0] => 3589 [1] => 5061 [2] => 790 [3] => 9672 [4] => 1621 [5] => 6004 [6] => 4106 [7] => 7477 [8] => 4801 [9] => 786 [10] => 4798 [11] => 4797 [12] => 10017 [13] => 9594 [14] => 23059 [15] => 5017 [16] => 5976 [17] => 4818 )