สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
600 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'11116' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9277,4106,1179,5017,6978,7252,9592,10082,10017,13240,20898,4801,4817,4262,2707,10325,3926,4793 Array ( [0] => 9277 [1] => 4106 [2] => 1179 [3] => 5017 [4] => 6978 [5] => 7252 [6] => 9592 [7] => 10082 [8] => 10017 [9] => 13240 [10] => 20898 [11] => 4801 [12] => 4817 [13] => 4262 [14] => 2707 [15] => 10325 [16] => 3926 [17] => 4793 )