สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart

Plastic kit
scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'11115' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9593,9633,10325,7224,7477,1180,23057,18306,8311,3580,9277,4797,4798,4106,10533,4796,791,4795 Array ( [0] => 9593 [1] => 9633 [2] => 10325 [3] => 7224 [4] => 7477 [5] => 1180 [6] => 23057 [7] => 18306 [8] => 8311 [9] => 3580 [10] => 9277 [11] => 4797 [12] => 4798 [13] => 4106 [14] => 10533 [15] => 4796 [16] => 791 [17] => 4795 )