สินค้าหมด

1,600 BAHT
2000 BAHT

plastic kit
scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'11114' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1123,2084,3057,8160,1130,1631,21202,23883,1112,4196,10520,9853,9275,1108,3060,18648,1114,9269 Array ( [0] => 1123 [1] => 2084 [2] => 3057 [3] => 8160 [4] => 1130 [5] => 1631 [6] => 21202 [7] => 23883 [8] => 1112 [9] => 4196 [10] => 10520 [11] => 9853 [12] => 9275 [13] => 1108 [14] => 3060 [15] => 18648 [16] => 1114 [17] => 9269 )